Sa prijateljima kroz tri države
Srbija – Mađarska – Hrvatska